Vieren PI-dag: 14 maart 2007

 Er is een leuk experiment om π te bepalen, bedacht door de Franse wiskundige Buffon(1707-1788). We vervingen de naalden door tandenstokers. Vooraf hadden we op een blad papier evenwijdige lijnen getekend op een afstand gelijk aan de lengte van onze tandenstokers (om zo weing mogelijk te moeten rekenen). De kans dat een gevallen tandenstoker één van de lijnen snijdt is 2/π.


Gooien met 10 tandenstokers.
Brian had voor de π-dag ook nog een mooie oefening uit het tijdschrift Pythagoras voorbereid.

Van de 9 tandenstokers(er zal er eentje naast gevallen zijn) snijden er 6 een rechte.
Is reeds een vrij goeie benadering: 18 (=9x2) : 6 = 3

Van de 10 tandenstokers snijden er 8 een rechte.
Benadering: 20(10x2) : 8 = 2,5

Jeroen is zorgvuldig aan het tellen.

Gregorio noteert zijn resultaten
(we gooien +/- 100 tandenstokers)


Wie vindt de beste benadering?


Dorian had 3,14 gevonden!


We losten een aantal π-vragen op

Wil je de PP-voorsteliing met de π-vragen (ze komen van de VWO) dan kan je die hier downloaden.
Voorstelling