PI-droedels

Heb je er ook die we mogen plaatsen of wil je graag de oplossingen?
Dat SCARLET ten onrechte onze pentosite en email plat legt vinden we vreselijk.
We zijn dan verder ook geen klant meer. We kunnen je enkel aanraden om zeker ook geen klant bij hen te worden.
Het spijt ons voor het ongemak en de gemiste contacten.
Ons nieuw adres: o.d.m@fulladsl.be

 

We vinden deze droedels toch wel iets moeilijker omdat er gebruik wordt gemaakt van
Aan:
sommige letters of tekeningen zijn tegen elkaar.
Onder, boven, op, over
komen soms voor als letters of afbeeldingen in teller of noemer staan.
In een letter kan een letter of tekening zich bevinden
Rond of om iets kan er ook iets zijn.
Om kan ook in het woord staat als de letters in omgekeerde volgorde staan of de letters of tekening op zijn kop staat.
Voor (Pre), achter en/of na iets kan iets anders zich bevinden.
Letters zijn soms liggend, plat of krom.
Sommige zaken staan laag of hoog.
Er kan ook iets tussen staan bijvoorbeeld tussendoortje kan geschreven staan als do tje or.
Weg,  zonder of loos kan voorgesteld worden door iets dat doorstreept is of iets op de tekening dat echt ontbreekt.
Als er zich iets tussen de Griekse letter pi bevindt, dan lezen we dat als p....i
Als er tweemaal hetzelfde staat kan dit misschien dubbel betekenen.
Het woord kan wissel of wisseling bevatten als 2 zaken verwisseld zijn zonder dat het aangeduid staat in de rebus, aan u om eraan te denken.
Het kan zelfs dat 'PI' in het woord niet voorkomt. PI² is een macht. De nulde macht van een getal (dus ook van PI) is één. De omtrek van een cirkel gedeeld door 2PI is de straal.

Wie zijn wij?
Los de wiskundige vergelijkingen op om x en y te bepalen.
Je kan ook de
π-droedel oplossen.
 


Iemand dacht dat het laatste stukje ...pitein was
Jeetje woorden waar ik nog nooit van heb gehoord. Dit is echt moeilijk.
  


Het tweede deel van KEEL blijft over


Een verzameling met 2 elementen is een paar


3² is een macht en 'G ' staat er 'op'


BE staan krom

E is 'gewisseld' met de rest
Jan Merolant vond een woord dat begint met 'PRE' maar dat zoeken we niet. (Het was echter een heel goed alternatief)

De evenwijdige rechten behoren tot dezelfde 'RICHTING'

B in D in G is 'ver'


W in N in G

ST staat 'OM'

ZonderI
Voor wie wil zien waarmee 'uit' zonder is:
ga met de muis over de droedel.


PI² is een macht en het is E-loos

PI² is een macht

Verschuiving
Voor wie het beeld door een verschuiving niet kent
Je ziet nu 'dubbel'
Ga met de muis over de droedelDe volgende droedels stellen woorden voor die we in de wiskunde tegen komen:


Betekent dit pindanoten? Ik was met die kleine letters aan het rommelen. (tne no) daar maakte ik noten van.
Ik mis alleen die "da"!
 


Het is van ons!
Pentigraph? Een grafiek op een TI84Plus. De pijl wijst echter naar de ON-toets.
Pentimento? (geheel van lijnen en contouren op prent, tekening of schildering die de oorspronkelijke voorstelling aangeven). Maar waarom staat zowel de tent als de calculator ondersteboven ?


De rij van Fibonaci hangt aan de G


De rij van Fibonaci hangt aan de G


Dit begrip behoort tot statistiek


Dit begrip behoort tot statistiek
De S is wel heel breed en er is een tegel-gel

Met deze droedel hopen we dat de lat niet te hoog ligt!

Begrip uit Statistiek


Denk bijvoorbeeld aan 20° en 70°

De letter X kan voor maal of keer staan maar zou ook eens een Romeins cijfer kunnen zijn.
Romeinse cijfers: I =1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500 en M=1000

B-opzichter?

Van Jan Merolant kregen we de volgende mail:''Leuk die droedels. Ze zijn erg leuk gemaakt. De meeste heb ik opgelost maar enkele heb ik nog niet. Ik heb nu erg weinig tijd om droedels te gaan bedenken. Ik zit midden in de nieuwe Mzsteriax die eereste paasdag begint."
Maar Jan kan het niet laten want we kregen een volgende mail:"Ik wil natuurlijk een leuk truukje bedenken dat nog niet gebruikt is.
Ik zet de denkpet op. ;-)"
En hij heeft een heel goeie denkpet!

1)Let op de kleur van π dus heb je gele
2)Let erop dat de 'pi' omgekeerd staat dus heb je ip
3)Van het goud heb je maar een halve staaf=>je neemt dus van de letters van het woord goud de 2 laatste letters dus ud
4)d zit in G dus heb je ding

 O staat hoog en I is geel


Het trucje van de volgende rebussen bestaat erin van letters in het woord weg te laten naargelang wat op de tekening doorstreept is.
Omdat we vinden dat dit iets met het begrip breuk te maken heeft hebben we de droedels bij het onderdeel wiskunde geplaatst.

We zoeken een bekende Gentenaar.


Let op het deel van de erker
het is geen weegschaal maar een balans


Kijk hoeveel personen doorstreept zijn uit de vergadering


Kijk het hoeveelste deel van de FLENS overblijft

Het woord komt in wiskunde voor

Het tweede deel van KEEL blijft over

let er op dat pi hoog staat, onder pi een product staat en daarnaast een brief

Ook deze rebussen hebben met breuken te maken.
50 cent = ....Euro
25 cent = ....Euro
Bij sommige is ook de kleur belangrijk en/of de woordjes die bij het begin staan

De boom is een els

25 cent is het vierde deel van Euro
Een giraf is een dier
Het laatste is een half tong-rolletje

Gemaakt tijdens de ronde van Frankrijk

Je ziet de helft van een PEER
Dit woord komt voor bij o.a. bij vectoren

Wij zijn bij het einde
Dit is het einde!