PI-droedels

Heb je er ook die we mogen plaatsen of wil je de lijst met de oplossingen?

Dat SCARLET ten onrechte onze pentosite en email plat legt vinden we vreselijk.
We zijn dan verder ook geen klant meer. We kunnen je enkel aanraden om zeker ook geen klant bij hen te worden.
Het spijt ons voor het ongemak en de gemiste contacten.
Ons nieuw adres: o.d.m@fulladsl.be

Bij heel wat rebussen krijg je een tip die je kan zien door erop te gaan staan met de muisaanwijzer of er zit een link achter.

We vinden deze droedels toch wel iets moeilijker omdat er gebruik wordt gemaakt van:
Aan, tegen:
sommige letters of tekeningen zijn tegen elkaar.
Onder, boven, op, over
komen soms voor als letters of afbeeldingen in teller of noemer staan.
In een letter kan een letter of tekening zich bevinden
Rond of om iets kan er ook iets zijn.
Om kan ook in het woord staat als de letters in omgekeerde volgorde staan of de letters of tekening op zijn kop staat.
Voor, achter en/of na iets kan iets anders zich bevinden.
Letters zijn soms liggend, plat of krom.
Sommige zaken staan laag of hoog.
Draai
kan een deel van het woord zijn als tekening of letters 180° gedraaid staan.
Er kan ook iets tussen staan bijvoorbeeld tussendoortje kan geschreven staan als do tje or.
Als er zich iets tussen de Griekse letter pi bevindt, dan lezen we dat als p....i
Letters kunnen hun eigen betekenis hebben maar ook zoals je ze uitspreekt .Voorbeeld: "R" kan R zijn of ER
Weg of loos kan voorgesteld worden door iets dat doorstreept is of iets op de tekening dat echt ontbreekt.
Stuk moet soms toegevoegd worden als iets kapot is.
Het woord kan fout bevatten als een letter bijvoorbeeld gespiegeld staat of iets fout geschreven is.
Het woord kan wissel of wisseling bevatten als 2 zaken verwisseld zijn zonder dat het aangeduid staat in de rebus, aan u om eraan te denken.

tr> tr>


Kent men in Nederland maar alleen brandweerman?


We dachten iets anders dan 'koppigen'


 Wij hebben het over een ‘bliksemafleider’.
Dit is wat ik zie: seinsttegel.


Een kepie is een Belgische woord!

Dit hebben we veel nodig voor onze rebussen.
Tommy, leerling uit 2B maakte deze rebus.
"Jouw inspiratie is blijkbaar even eindeloos als de reeks decimalen van het getal pi zelf ..."

We maakten deze rebus 3D voor NWD


 
 


Zorg dat de oplossing van de rebus niet blijft hangen!
Wat is er weg bij de haan?


Trip? Kan beter!

Kijk welke vorm het aar  is
Bij deze rebus dacht iemand aan pingelaar maar waar is de i van pi?

 


'Draai' SPI


'Draai' SPI


Het had toppings kunnen zijn maar dan hadden we
de S ernaast geplaatst.


Als je goed kijkt zie je dat het eerste gedeelte van de rebus in een vak staat, en de S apart. Daar moet je iets mee.
Het plaatje is geen motor!

Raad: puzzelen en niet te veel fronsen.
Is dit lachen, spierslag, lach, spierplooien,spierrimpels, spierrimpel...?
Spier is in elk geval goed, maar geen lachspier!

"Je moet ze op je site zetten, ze zijn te mooi om in de

 te raken."


Het is niet bijgesloten wat wat doet die pin daar dan?Ik kan alleen de F vinden, de rest is me een raadsel...
Niet echt gemakkelijk, want ik herken er niet meteen een ekster in. Biologie, je weet wel… Mooi gemaakt!

Is de boom een ES, dus zes - es = z? Is het een engel - eel = ng?

Had ik in Parijs veel nodig!

Iets zal wel braziel zijn, ik kan het niet thuisbrengen. Je had ook een Engelse bh kunnen showen...

PI² zijn 'PIS' en het is 'K loos'

Het kan zelfs dat 'PI' in het woord niet voorkomt zoals hier. PI² is een macht.
De nulde macht van een getal (dus ook van PI) is 1.De macht hangt aan de wijzerD is aan 1 en B is IN D


Is het boven stil - til, dus sing of goms?
Geen van beide.D is aan 1 en B is IN D

Als de 'pi' omgekeerd staat dus heb je ip


We vinden dit geen raam, daarom de rebus hiernaast.
Het zal wel Vlaams zijn. Van Dale kent het woord niet, toch komt het ook wel voor in het Nederlands, hoofdzakelijk in politieke geschriften.


Kers, Pin, Iep zijn alle drie goed.


 


Verhip, de pet staat ondersteboven.

Aad vond: "weghelften". 
We dachten echter aan een ander woord en veranderden de rebus een beetje:

wegdelen? wegstukken? wegbrak?
Nog steeds ander woord
 Is deze bijzonder?

stoetje – toetje ?
Nee hoor, stoetje is zelfs geen Vlaams

Woninginrichting? Het kan beter

De volgorde heeft een reden
Is dit laatste plaatje een wesp? Nee, het is een bij

Trommelen?
Niet het juiste, dan hadden we EN  niet toegevoegd


Als er zich iets tussen de Griekse letter pi bevindt, dan lezen we dat als p....i

Denk aan één van de goden van het Egyptische pantheon.
Voorbeeldpreking is duidelijk geen goed woord. maar ja je moet in die godenwereld een beetje thuis zijn.


potten - pot = ten


'K' is stuk

 heel goed kijken op het biljet
Wat een rottig appeltje!
Het zijn rolletjes weefsel,aanplanting?

11 omgekeerd is 'fle'


Let op het verschil van de foto

rekel is het mannetje van de vos

We zoeken niet: pleisterplaats,
pleister-ornamenten of pleister-gevels
ster
De huizen dienen alleen om te tonen dat de ster laag staat


De S ligt plat


de breukstreep staat voor over en de K staat om


Het plaatje in pi is een rem


Escher maakte 'kunst' en de J staat er 'tegen'


ER in T      een dief kan ook een DADER zijn      E staat fout geschrevenS staat VER van ER    rat is een WOORD    S staat TEGEN het WOORD rat


    De 'heide' staat 'apart' van de rest   

Als er zich iets tussen de omgekeerde  pi bevindt, dan lezen we dat als i....p


Je ziet een walnoot/okkernoot. Maar het gaat om de open gebarsten groene schil. Daar meer woorden voor. Met het plaatje dat er af moet kun je misschien het woord raden.Het plaatje dat er af moet is een soort schelp. Het laatste deel is een heel vreemd woord (toch voor Nederlanders) voor schil, pel of bolster
 Het woord begint niet met voorrijp.
Hier wordt de 'I' van de 'pi' tekens gemeenschappelijk gebruikt.

 


 
"Tot het bittere einde toe moet ik om een tip vragen"

Soms moet je ook letten op de kleur. Sommige letters zijn niet opgevuld en dan is het witte of lege.
Wie deze kan oplossen is een echte

De nulde macht van een getal (dus ook van PI) is 1.


De droedel begint dus met geleisp


 


Fraai

Denk aan kleur van 'K'
Woord bestaat uit 2 lettergrepen.


Woord bestaat uit 2 lettergrepen.

aan T is er een R


Achteropgelegenen? Dan is de 2 overbodig. Geen idee. 


de R is ' leeg'